Parafia pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Jaworznie-Ciężkowicach
 
tel. 32 616 11 29
e-mail: parafiaciezkowice@gmail.com
 
ul. Ks. Andrzeja Mroczka 48
43-600 Jaworzno
 
 

Dekret ws odwołania dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy oraz święta nakazane.

Zobacz Informacje bieżące


Eucharystie i nabożeństwa - transmisje on-line

Zobacz Informacje bieżące


PILNE WIADOMOŚCI

DEKRETY I ZARZĄDZENIA  W ZAKŁADCE  AKTUALNOŚCI > INFORMACJE BIEŻĄCE


SŁOWO Ks. Proboszcza do Parafian

Zobacz : >> aktualności >> informacje bieżące


KANCELARIA PARAFIALNA

KANCELARIA PARAFIALNA   od 20 Października 2020 r. ( do odwołania ) jest NIECZYNNA .

Konieczne i pilne sprawy , prosimy zgłaszać w zakrystii, po Mszy św.

W nagłych przypadkach tel. 602 361 247


Ważne !

W przestrzeni  kościeła jesteśmy  zobowiązani do :

- zakrycia ust i nosa

- zachowania odległości co najmniej 1,5m (1 osoba na 4m 2    

- dezynfekcji rąk


Msze św. w niedziele i święta

8.00, 9.30, 11.00, 17.00


Msze św. w dni powszednie

Rano  - godz. 7.00  

Wieczorem - godz.18.00   


GALERIA - OSTATNIO DODANE

Sakrament bierzmowania (11 VI 2017)


Pliki do pobrania

Licznik odwiedzin

w tym tygodniu
763
on-line
11
 
w tym miesiącu
11355
dzisiaj
146
 
wszystkie
1263450
wczoraj
323

Sakrament chrztu świętego

Chrzest nie jest czymś wyłącznie chrześcijańskim. Obrzędu chrztu dokonywano na długo przed Chrystusem. Wiemy np. z Pisma Świętego, że Jan chrzcił po to, aby wzbudzić ducha pokuty. Na czym polega nowość w starochrześcijańskiej praktyce chrztu?
Już sam Jan Chrzciciel wyraźnie podkreślał wielką różnicę między swoim chrztem a chrztem Mesjasza: "Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym"(Mk 1, 8).Chrystus sam nie chrzcił, uważał jednak bez wątpienia ten obrzęd za nadający się do przejścia jako znak zbawienia przy jednoczesnym nadaniu mu zupełnie nowego znaczenia i mocy. Rzeczą nową w porównaniu z Chrztem Janowym jest to, że dopełnia się go w imię Jezusa Chrystusa. Chrzest dokonywany w imię Jego staje się podstawowym sakramentem dla wszystkich, którzy są wyznawcami Chrystusa i Jego Kościoła: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego"(Mt28, 19);"Nawróćcie się (...) i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów" (Dz 2, 37).
Ten ostatni tekst wskazuje, że nawrócenie się do Chrystusa było związane od samego początku z chrztem przyjętym w Jego imię. Chrzest był w Kościele zawsze bramą do chrześcijaństwa i fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Wraz z bierzmowaniem i Eucharystią stanowi sakrament inicjacji chrześcijańskiej, czyli wprowadzenia i wtajemniczenia w chrześcijaństwo. Jest on przede wszystkim znakiem wiary, tzn. znakiem nawrócenia się ku Chrystusowi i wyznania wiary w Niego.

źródło:  OPOKA 

O CHRZEST DZIECKA PROSZĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE. PODCZAS WIZYTY W KANCELARII PARAFIALNEJ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ AKT URODZENIA DZIECKA. JEŚLI RODZICE CHRZESTNI MIESZKAJĄ POZA NASZĄ PARAFIĄ WYMAGANE JEST ZAŚWIADCZENIE Z ICH PARAFII ZAMIESZKANIA.

MSZA ŚWIĘTA CHRZCIELNA JEST W III NIEDZIELĘ MIESIĄCA O GODZ. 12.00. PONADTO W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH ORAZ W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA .

KATECHEZA DLA RODZICÓW I RODZICÓW CHRZESTNYCH JEST ZAZWYCZAJ TYDZIEŃ PRZED NIEDZIELĄ CHRZCIELNĄ - PO WIECZORNEJ MSZY ŚW. O GODZ. 17.00.

Przypominamy kilka uwag duszpasterskich dotyczących sakramentu chrztu świętego:

a. Dzieci winny być chrzczone w parafii zamieszkania rodziców. Tylko dla słusznej przyczyny rodzice mogą wybrać inną parafię, ale taka decyzja wymaga uprzedniej zgody obydwu proboszczów (por. Prawo Partykularne Kościoła Sosnowieckiego, nr 197). Obecnie często się zdarza, że adres zameldowania rodziców jest inny niż miejsce ich faktycznego zamieszkania.


b. Rodzice winni wybrać dla swego dziecka rodziców chrzestnych, którzy będą wspomagać rodziców naturalnych lub opiekunów prawnych w katolickim wychowaniu dziecka. To zadanie może spełniać tylko ojciec chrzestny albo tylko matka chrzestna. Nie może natomiast być dwóch ojców chrzestnych lub dwóch matek chrzestnych. Kan. 873 KPK mówi wyraźnie: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych". „Dwoje", a nie dwóch czy dwie.


c. Chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych (Encyklika Familiaris Consortio w nr 79-82 wymienia tutaj tzw. „małżeństwo na próbę”, wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym) oraz młodzież szkolna, która nie uczestniczy w katechizacji.
Rodzice naturalni, o ile nie mają przeszkód, a rodzice chrzestni zawsze powinni w czasie obrzędu chrztu świętego przystąpić do Komunii świętej (por. Prawo Partykularne Kościoła Sosnowieckiego, nr 200)


d. Katolicy, którzy nie spełniają warunków wymaganych do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego nie mogą też pełnić funkcji świadka chrztu. Zgodnie z Kan. 874 §2 KPK funkcja świadka chrztu zarezerwowana jest dla osób ochrzczonych, należących do niekatolickich wspólnot eklezjalnych, które nie mogą być chrzestnymi. Dyrektorium Ekumeniczne w nr 98a zaznacza, że „opierając się na chrzcie wspólnym, jak też ze względu na więzy rodzinne lub przyjacielskie, osoba ochrzczona, która przynależy do innej wspólnoty eklezjalnej, może być dopuszczona jako świadek chrztu, ale tylko razem z chrzestnym katolickim”. Warunkiem jest więc już wyznaczony chrzestny katolik lub chrzestna katoliczka. W parafialnej księdze ochrzczonych w rubryce ojciec chrzestny lub matka chrzestna w takiej sytuacji przekreśla się słowo „chrzestny" - „chrzestna" i wpisuje się słowo „świadek".


e. Wyjątkiem od powyższej zasady są osoby należące do Kościoła Prawosławnego. Ze względu na ścisłą komunię istniejącą między Kościołem Katolickim i Kościołami Prawosławnymi, dla słusznej przy-czyny wolno dopuścić wiernego prawosławnego do pełnienia roli chrzestnego obok chrzestnego katolickiego (lub matki chrzestnej katolickiej) w chrzcie dziecka lub dorosłego katolika, pod warunkiem jednak wystarczającego zapewnienia edukacji ochrzczonego oraz wiedzy o tym, że dany chrzestny nadaje się do tej roli (por. Dyrektorium Ekumeniczne, nr 98b).
 

 

 

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.